Donderdag 15 maart 16:00u restaurant Zuiver te Utrecht

 

Klik hier om je aan te melden

 

Sturen met én op vertrouwen!

“Leiderschapskramp is de grootste bedreiging voor vernieuwing in organisaties”

 

Angst maakt meer kapot dan de organisatie lief is! Medewerkers gaan ‘binnen de lijntjes kleuren’ om conflicten of mogelijk zelfs ontslag te voorkomen. Hoe sluipt angst in de organisatie en belangrijker hoe werk je aan herstel van vertrouwen?

 

In het boek ‘leiderschapskramp…een pleidooi voor vertrouwen en vernieuwing’ wordt in gegaan op de dynamiek van vertrouwen. Het organiseren in de 21e eeuw staat in het teken van wendbaarheid. Dat stelt hoge eisen aan de organisatie.

Uit onderzoek is gebleken, dat sociale vernieuwing in de organisatie voorafgaat aan organisatiesucces. Vertrouwen werkt als katalysator!

 

Hoe vormen ongezonde arbeidsverhoudingen een rem op de kansen van bedrijven? De factoren, die leiden tot een angstcultuur, worden blootgelegd. Organisaties komen soms onder extra druk te staan of moeten veranderingen doorvoeren. Met leiderschapskramp wordt bedoeld, dat leidinggevenden hun druk één op één verleggen naar medewerkers. Zij kunnen de tunnel van hard sturen niet ontwijken.
Hoe kun je met én op vertrouwen sturen en hoe zorg je ervoor, dat vertrouwen in het organisatie- DNA terecht kan komen?

Vertrouwen is een strategische kerncompetentie  en kan niet aan toeval worden overgelaten. De bouwstenen van vertrouwen komen aan de orde. Ook wordt de link gelegd tussen vertrouwen en de cultuurparagraaf in nieuwe Toezichtkaders.

 

In dit café gaan de deelnemers met elkaar in gesprek om ervaringen uit te wisselen op gebied van angst en vertrouwen.

 

De auteur en inleider/moderator

Harry de Ruiter is verander-regisseur met een achtergrond in arbeidsrecht, psychologie en bedrijfskunde. Hij adviseert organisaties, verzorgt trainingen en voegt de daad bij het woord als interim- manager. Hij is toezichthouder in het onderwijs en in de zorg.

 

Klik hier om je aan te melden