Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vormen de kern van de beweging. Vernieuwing komt in interactie tot stand. Collectief leiderschap dus.

HEB JE EEN SUGGESTIE VOOR EEN ONDERWERP OF DISCUSSIE

MELD DIE DAN HIER, OF START EEN DISCUSSIE IN ONZE LINKEDIN GROEP


DE ESSENTIE VAN DE LEERGEMEENSCHAP

 

Een leergemeenschap is een besloten groep van collectieve leiders. De kracht van een leergemeenschap bestaat uit samen leren, reflecteren en pionieren, onder begeleiding van experts en facilitators. Het denkkader van de leergemeenschap is gebaseerd op het Collectief Leiderschapsmodel: contextbewustzijn, zelfbewustzijn, collectieve visie, focus, verbondenheid en authentieke missie.

 

Hieronder leest u ervaringen van deelnemers aan een voorgaande leergemeenschap.

INFORMATIE EN BLOG

Blogs van deelnemers over thema's in de leergemeenschap

1
06
2016

QuestTrek 2016

Onderdeel van de Pallas beweging is ook het vergroten van het zelfbewustzijn en inzicht in je persoon (lijk) leiderschap. De Quest Trek maakt je helder waar je voor staat, biedt focus en energie, en geeft je meer impact als leider!

 

De QuestTrek wordt uitgevoerd door onze Pallas partners Marianne van Wetter, ICF gecertificeerd Co-Active© coach en Marga Rijken, NIP geregistreerd arbeids- en organisatiepsycholoog en ICF gecertificeerd Co-Active© coach.

 

Voor wie  

 • Sta je voor een belangrijke verandering in je leven?
 • Wil je opnieuw je positie bepalen?
 • Voel je dat er een discrepantie groeit tussen wat je doet en wie je bent?
 • Vraag je je af hoe je met meer overtuiging en impact zaken kunt brengen?
 • Is je leven een zeven, maar wil je naar die negen?
 • Ben je nieuwsgierig naar wat je in potentie in je hebt en hoe je dat kunt realiseren?
 • Merk je dat er op jou anders gereageerd wordt dan op je collega’s?

 

Waarom

Als de balans tussen wie je bent en wat je doet klopt, werk je vanuit je talent. Je bent productief en effectief en werkt met plezier aan zinvolle resultaten. Je staat sterk in je werk, bent zelfbewust en levert betrouwbare output. In de QuestTrek stimuleer en inspireer je elkaar om je eigen unieke kleur te kiezen in je werk, koers te bepalen en daar focus op te houden. In een Trek ontdek je wat je diepste drijfveren, dromen en talenten zijn. Wat je ermee wilt bereiken, hoe je het handen en voeten geeft en hoe je het in de praktijk kunt brengen.

 

Resultaat

Je weet waar je voor staat – wat je wilt en kunt. Je werkt met meer focus, bent productiever en hebt meer impact. Je haalt meer energie uit je werk. Je bent in staat om sneller je balans te hervinden na een tegenslag. Je hebt je kernwaarden scherp en concreet vertaald in persoonlijke doelen voor de komende vijf jaar. Je bent in staat om de dilemma’s en problemen die je daarbij tegen gaat komen het hoofd te bieden.

 

Aanpak

De QuestTrek bestaat grotendeels uit wandelen, alleen en in een groep. Wandelen werkt stimulerend. De repeterende beweging activeert het oplossende deel van je hersenen. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden, alternatieven en antwoorden op belangrijke vragen die om een antwoord vragen. De natuur inspireert je om daar op nieuwe manieren naar te kijken. In de stilte komen mogelijkheden, alternatieven en antwoorden naar boven. We stimuleren je creativiteit en eigenheid met behulp van verschillende technieken, zoals Co-Active© coaching, natuurcoaching, waarderend onderzoek en Theory U.

 

Reacties van deelnemers aan de QuestTrek 2016:

‘Een cadeautje aan jezelf’

‘Het heeft me heel veel gebracht’

‘Ik ben uit mijn comfortzone gehaald’

‘Het was een hele waardevolle belevenis’

‘De input c.q. het proces van de mede deelnemers geven nieuwe perspectieven’

 

‘De Quest Trek is een individuele “reis” in een groep én in de natuur. Wandelend door de prachtige Achterhoek word je uitgenodigd je te focussen op wat je echt drijft in het leven.

De begeleiders weten met een afwisseling van introspectieve opdrachten en vrolijk spel en gezelligheid een veilige sfeer te kweken. Ondanks of misschien ook dankzij de verscheidenheid van de deelnemers (bij ons van jong tot “oud”) ontstaat een gevoel van verbondenheid rond de universele thema’s van iedereen.

Ik vind de QuestTrek een originele en misschien zelfs unieke manier om met werk- en/ of privé gerelateerde vragen verder te komen. Een verrijking in het palet van het aanbod voor coaching, persoonlijke groei en leiderschapsontwikkeling.’

7
10
2015

Joos Vaessens, Directeur PGOsupport

Met Pallas zet Movimento een concrete stap in haar doelstelling om te willen bijdragen aan de kwaliteit van zorg door leiders te plaatsen, te verbinden en te vernieuwen. Het einddoel:  zorg creëren waarbij de mens werkelijk voorop staat.

Ondertussen hebben de eerste cafés plaatsgevonden en is de leergemeenschap reeds een half jaar geleden gestart. Graag delen we de memoires van een deelnemer met u.

 

In het boek ‘Verdraaide organisatie’ brengt Wouter Hart op een mooie en eenvoudige manier wat ik, al snel nadat ik in 1990 als personeelsconsulent begon te werken in het Academisch Ziekenhuis in Rotterdam, ervoer. Niet de bedoeling van de organisatie maar de systemen waren dominant en functioneerden als een perfect hulpmiddel om dingen niet te doen en de verantwoording buiten je zelf te leggen, politieke spelletjes te spelen en vooral misschien wel het “dikke ik” te voeden.

 

Nu 25 jaar later is het systeem nog steeds aan de macht. Ik ontmoet veel mensen die vinden dat nu eindelijk de bedoeling weer centraal moet komen te staan, dat de organisaties zoals we die inrichten niet meer bijdragen aan de oplossingen van de maatschappelijke vraagstukken die ons nu bezig houden.

In de managementliteratuur is jaren aandacht besteed aan KSF, KPI, PDCA, meten is weten, SMART en ga zo maar door. Allemaal systemen die uitgaan van maak- en voorspelbaarheid en lineaire processen en besluitvorming. Systemen die uitgaan van goed en fout, toppers en schuldigen. Allemaal verticale en lineaire vormen. Vanuit dat denken lukt het ons niet meer om een nieuw PGB-systeem op te zetten, de politie te reorganiseren en weten we nu dat de WLZ en de wijkverpleegkundige nu zo gaan werken zoals dat bedoeld was?

 

In onze manier van veranderen en organiseren geloven we nog steeds dat oude manieren van organiseren werken; we grijpen steeds terug op oude modellen.

 

Inmiddels ben ik, en gelukkig steeds meer mensen in mijn omgeving, ervan overtuigd dat het anders moet; horizontaler, meer fluïde organisatie, beweeglijkere vormen, meer netwerk, meer georganiseerd rondom vraagstukken in plaats van geldstromen of klassieke organisaties die bezig zijn hun oude bestaansrecht aan te tonen. Meer samen en met meer aandacht voor complexiteit en de fundamentele systeemvraagstukken.

Toen Movimento startte met Pallas was dat voor mij het uitgelezen moment om meer structureel zielsverwanten te ontmoeten en bij te dragen aan het vormen van een beweging van mensen die willen zoeken naar die nieuwe vormen.

 

Het mooie van Pallas is dat ook Pallas zelf een zoektocht is naar vorm, ambitie en impact.

De Wel-Zijn cafés zijn interessant en trekken mensen die willen ontmoeten en leren. Er is ruimte, waarvan ook grif gebruik gemaakt wordt, voor boeiende en inspirerende gesprekken.

Ook de leergemeenschap heeft een fors deel van haar eerste georganiseerde traject afgelegd. Wat ben ik blij dat ik me ingeschreven heb! Ik heb er echt soulmates gevonden.

 

Het programma van de leergemeenschap, waarin aandacht is voor context-  en zelf- gewaarzijn en de manier waarop dat impact heeft op je leiderschap, ontwikkelt zich op een organische manier. Van een deelnemer aan een programma zijn we verworden tot een groep die meer en meer haar programma zelf invult. De vraag waarmee we in de groep nu stoeien is: waaraan gaan we nu werken, op welk terrein willen we als eerste impact organiseren en hoe gaan we dat doen? Het past helemaal bij de opvattingen van Peter Senge en Otto Scharmer waarin zij stellen: “Leadership is not Boss-ship” maar leiderschap is het vermogen om richting te geven aan de toekomst.

 

Vanuit mijn perspectief is nu de grote vraag voor Pallas hoe we met gelijkgestemden vanuit deze ontmoetingen een beweging op gang krijgen die van zichzelf dynamisch en organiserend is. Natuurlijk realiseer ik me dat Movimento samen een groep actieve mee- en frisdenkers in het begin nog een tijdje de stuwende kracht moet zijn. De valkuil die dit met zich meebrengt is systeem-luiheid. Daarom: hoor jij bij de 1% creërende mensen of de 9% mensen die in deze beweging een bijdrage willen leveren om de resterende 90% ‘meekijkers’ te inspireren, laat het weten!

 

Joos Vaessens, deelnemer leergemeenschap

1
03
2015

Remco Bakker, bestuurder Raphaël Stichting

Leiderschap gemeenschap Pallas van start!

 

“Een beweging waarin ieder verantwoordelijkheid neemt en voelt voor duurzame antwoorden, een beweging die Pallas wil heten”

 

Movimento heeft in 2014 het initiatief  genomen om een beweging op gang te brengen van pioniers, leiders die met elkaar nadenken over de veranderingen om ons heen, en hoe hier vorm en inhoud aan te geven.  Gestoeld op het collectief leiderschapsmodel. Op 12 maart heeft de eerste sessie plaats gevonden van de leergemeenschap binnen de beweging Pallas. Onderstaand een terugblik van een deelnemer op de eerste bijeenkomst van deze leergemeenschap.

 

De leergemeenschap bestaat uit 9 mensen die ieder een eigen leer- en onderzoeksvraag meebrengen. Tegelijkertijd delen ze met elkaar de vaststelling dat de wereld om ons heen veranderd. Niet alleen het werkgebied van zorg en welzijn, maar een veel groter veld waarin antwoorden niet meer vanzelfsprekend lijken. Er is toenemende onzekerheid, er worden andersoortige oplossingen gevraagd maar nergens is precies duidelijk welke. Dat vraagt om nieuwe antwoorden, maar ook om een andere invullingen van rollen en dus ook een ander soort leiderschap. Dat bindt ons in een gezamenlijke zoektocht.

 

Met elkaar  gaat men op onderzoek en vormt zich de agenda en inhoud die helpt in de zoektocht naar het nieuwe nog onbeantwoorde. Inspiratie speelt een belangrijke rol door te kijken naar voorbeelden of dragers, maar ook het creatief worden door het aanspreken van een nieuw probleemoplossend vermogen in. Durven te “niet-weten”, eigen vragen ter hand nemen, elkaar reflecteren en zo samen deel uitmaken van een beweging.

Het gaat niet enkelvoudig om weten en verkennen, maar ook om breedte in het onderzoeken. Leiderschap is immers ook leiderschap over jezelf, een tegenwoordigheid van geest of aandacht, een bewust-zijn wat gaat over het geheel wat je inzet. Naast denken ook over wat je wilt, wat aansluit, hoe bewust je leeft en zorgt voor jezelf, over rust maar ook activiteit en inzet, over vorm en het loslaten van vorm. Een beweging waarin ieder verantwoordelijkheid neemt en voelt voor duurzame antwoorden, een beweging die Pallas wil heten.

 

Na een persoonlijke verkenning waarin ieder iets van zijn persoonlijke vraag maar ook verhouding tot het gezamenlijke heeft verteld, heeft dat de eerste dag geleid tot een nader kennismaking met Machteld Huber en een nieuwe definitie van gezondheid. Een positieve formulering van gezondheid, die niet statisch is maar dynamisch en aansluit bij de eigen regie. Machteld vertelde inspirerend hoe haar eigen zoektocht uiteindelijk heeft vorm gekregen en na jaren van onderzoek nu breed herkend wordt. Middels haar dynamische benadering ontstaat zo een “veld van gezondheid” dat langs 6 dimensies in beeld kan worden gebracht. Dat geeft een mooie start voor een gesprek met de ander (of met jezelf) over waar je staat in je (eigen) veld van gezondheid. Maar tevens kan dit gebruikt worden voor een meer indringend gesprek over bijvoorbeeld de organisatie.

 

Het gesprek zet zich  de volgende dag voort, nadat er in de ochtend gestart is met een meditatieve start om aan te sluiten bij waar je op dat moment bent. Opvallend die tweede dag is een oefening waarin de groep onverwachts gevraagd wordt om een vraagstuk op te lossen, individueel dan wel met elkaar en stuitend duidelijk wordt hoe de eerste inzet toch is om aan te sluiten bij wat je veronderstelt. Zonder eerst los te laten en niet vanzelfsprekende mogelijke oplossingen in je zoektocht te betrekken.

Een mooiere bevestiging kan er niet zijn als afsluiter van deze eerste dagen. Tegelijker tijd een opmaat naar de volgende bijeenkomst…..de beweging is een feit en start niet maar is gaande en wij stappen in….

 

Remco Bakker, bestuurder Raphaël Stichting

 

1
01
2015

Jaarcurriculum leergemeenschap 2015

 

 • Donderdag 22 januari, 16.00 tot 21.00 uur: kick-off
 • Donderdag 12 maart, 16.00 uur tot vrijdag 13 maart 17.00 uur: 1e module
 • Donderdag 16 april, 16.00 uur tot vrijdag 17 april 17.00 uur: 2e module
 • Donderdag 28 mei, 16.00 uur tot vrijdag 29 mei 17.00 uur: 3e module
 • Woensdag 24 juni tot en met vrijdag 26 juni: Quest trek, 4e module
 • Donderdag 24 september, 16.00 uur tot vrijdag 25 september 17.00 uur: 5e module
 • Donderdag 5 november, 16.00 uur tot vrijdag 6 november 17.00 uur: 6e module
 • Donderdag 21 januari 2016, 16.00 tot 21.00 uur: terugkombijeenkomst
1
09
2014

Quest trek als onderdeel van de leergemeenschap

De pioniers in de leergemeenschap willen een collectieve verandering in de zorg -en daarmee in de maatschappij-  teweegbrengen. De leergemeenschap – voor ‘zelf, zorg en samenleving’ bestaat uit een groep pioniers die op basis van van inspiratie door theorie, praktijk en sprekers in  co-creatie nadenken over de zorg van de toekomst en hoe deze vorm te geven. De leergemeenschap voorziet in ontwikkeling van de deelnemer, zijn/haar organisatie en de maatschappij. De kracht van de leergemeenschap bestaat uit het daadwerkelijk samen leren, met gelijkgestemde mede-bestuurders in de zorg, onder begeleiding van experts en professionele coaches

 

Een voorbeeld van activiteit in de leergang ‘De Quest trek’

Collectief leiderschap begint met het hebben van een eigen heldere missie en visie die vanuit een open houding en kalme creatieve geest is ontstaan. Van daaruit kan een leider mensen inspireren en bewegen. De Pallas Quest Trek is ontworpen met dit doel: leiders uitdagen om hun diepere missie en visie te ontdekken, om richting en inspiratie te geven aan hun  leven en organisatie en impact te hebben op de  omgeving.

In een mini-journey van 4 dagen ontdek je wat je diepste drijfveren, dromen en talenten zijn. Wat je ermee wilt bereiken, hoe je het handen en voeten geeft en hoe je het in de praktijk kunt brengen.

In een prachtige natuurlijke omgeving, waarin je kunt ontspannen, wordt je ondersteund door professionele leiderschapcoaches die je creativiteit en authenticiteit losmaken. Zij maken van dit proces een rijke ervaring met langdurige impact voor jezelf,  voor de zorg en samenleving.